Jídelníček na míru online.cz

BLOG

Ochrana osobních údajů

Pokud navštěvujete můj web, jste můj zákazník či odběratel novinek, svěřujete mi své osobní údaje. Já jsem zodpovědná za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se proto, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které vám náleží v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Kdo je správce?

Bc. Karolína Valentová, sídlem Chlupova 546/6, 602 00 Brno, Česká republika, IČ: 02117631. Jsem provozovatelem webové stránky www.jidelniceknamiruonline.cz. Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce. Určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem a po jak dlouhé období.

Kontaktní údaje

Pokud se mě chcete na cokoliv zeptat, můžete mě kontaktovat ne e-mailové adrese: info@jidelniceknamiruonline.cz

Prohlášení

Tímto prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonem dané povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

 • budu zpracovávat vaše osobní údaje pouze na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
 • plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování vašich osobních údajů,
 • umožním vám a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracovávám osobní údaje, které mi sami svěříte, a to z níže uvedených důvodů:

 • poskytování služeb, plnění smlouvy
  vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, nezbytně potřebuji k plnění smlouvy (např. dodání služby v digitální formě).
 • vedení účetnictví
  Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) jsou pro mě nezbytné, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
 • marketing – zasílání newsletterů
  Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, informace o tom, na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte, využívám za účelem zasílání obchodních sdělení. Jste-li mým zákazníkem, činím tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládám, že vás moje novinky zajímají, a to po dobu, než se z jejich odběru sami odhlásíte.

Pokud nejste mým zákazníkem, zasílám vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu, než se z jejich odběru sami odhlásíte. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu, který je uveden v každém zaslaném e-mailu.

 • reference, fotografie
  Pouze na základě vašeho souhlasu můžu využít vaše fotografie, reference, zpětné vazby apod. a to do doby, než souhlas sami odvoláte. Vaše osobní údaje si ponechávám po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsem v konkrétních případech neuvedla jinak.

Cookies

Při procházení mých webových stránek zaznamenávám vaši IP adresu, údaje o tom, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky na můj web přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu vnímám jako svůj oprávněný zájem, jelikož věřím, že díky tomu vám můžu nabídnout ještě lepší služby. Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány vždy jen na základě vámi uděleného souhlasu. Moje webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Máte možnost používání cookies na svém počítači zakázat.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráním osobní údaje v maximální možné míře, pomáhají mi k tomu moderní technologie, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráním osobní údaje tak, jako kdyby byly moje vlastní. Přijala jsem a udržuji veškerá možná technická a organizační opatření, která chrání údaje před rizikem zneužití, poškození nebo zničení.

Předání osobních údajů třetím osobám

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nejsem schopna zajistit svépomocí, využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují. Jsou to následující poskytovatelé:

 • FAPI – aplikace pro komunikaci, web a fakturaci
 • SmartEmailing – aplikace pro e-mailovou komunikaci a zákaznickou podporu
 • Pays – platební brána
 • Facebook – FB pixel
 • Google – Google Analytics a Adwords​

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či služby zpracovatelů. Mohu vám však slíbit, že v takovém případě při výběru budu na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování, jako kladu v tomto případě na sebe.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu: info@jidelniceknamiruonline.cz.

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 14 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování.
Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na přenositelnost
Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě. Na to potřebujeme alespoň 30 dní.​

Právo na výmaz (být zapomenut)
Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje  ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.​

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.​

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.​

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení
E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasíláme, jste-li náš zákazník na základě našeho oprávněného zájmu.

Pokud zákazníkem ještě nejste, posíláme vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Mlčenlivost

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Děkuji Vám za čas, který jste strávili přečtením zásad zpracování osobních údajů. Kompletní znění mých obchodních podmínek naleznete zde.